Các công ty Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Thanh Hóa

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Thanh Hóa

Công Ty TNHH Đức Hồng An

2802471134

Khu dịch vụ đa năng, KCN Tây Bắc Ga, Đình Hương, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá