Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa

Có 1094 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa. Các công ty tại Thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở Phường Bắc Sơn 172 công ty, Phường Trường Sơn 147 công ty, ...

CÔNG TY TNHH SX & XD - DHT

2802623700

Số nhà 215 đường Trần Quang Khải, khu phố Ninh Thành, Phường Quảng Tiến, Thành Phố Sầm Sơn