Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Trên địa bàn Thanh Hóa đang có 26,772 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 27 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 10,520 công ty, Huyện Tĩnh Gia 1,846 công ty, Huyện Hoằng Hóa 1,297 công ty, Huyện Thọ Xuân 1,023 công ty, Thành phố Sầm Sơn 1,001 công ty, Thị Xã Bỉm Sơn 990 công ty, ...