Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Trên địa bàn Thanh Hóa đang có 25,970 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 27 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 10,222 công ty, Huyện Tĩnh Gia 1,794 công ty, Huyện Hoằng Hóa 1,242 công ty, Thị Xã Bỉm Sơn 971 công ty, Thành phố Sầm Sơn 969 công ty, Huyện Thọ Xuân 969 công ty, ...