Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Trên địa bàn Thanh Hóa đang có 29535 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 27 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 11670 công ty, Huyện Tĩnh Gia 1995 công ty, Huyện Hoằng Hóa 1459 công ty, Huyện Thọ Xuân 1180 công ty, Thành phố Sầm Sơn 1094 công ty, Thị Xã Bỉm Sơn 1064 công ty, ...