Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Trên địa bàn Thanh Hóa đang có 28518 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 27 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 11341 công ty, Huyện Tĩnh Gia 1915 công ty, Huyện Hoằng Hóa 1375 công ty, Huyện Thọ Xuân 1128 công ty, Thành phố Sầm Sơn 1060 công ty, Thị Xã Bỉm Sơn 1036 công ty, ...