Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Trên địa bàn Thanh Hóa đang có 27,626 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 27 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 10,908 công ty, Huyện Tĩnh Gia 1,894 công ty, Huyện Hoằng Hóa 1,338 công ty, Huyện Thọ Xuân 1,078 công ty, Thành phố Sầm Sơn 1,021 công ty, Thị Xã Bỉm Sơn 1,007 công ty, ...