Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Trên địa bàn Thanh Hóa đang có 25,390 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 27 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 9,977 công ty, Huyện Tĩnh Gia 1,728 công ty, Huyện Hoằng Hóa 1,209 công ty, Thị Xã Bỉm Sơn 949 công ty, Thành phố Sầm Sơn 934 công ty, Huyện Thọ Xuân 930 công ty, ...