Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Trên địa bàn Thanh Hóa đang có 29420 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 27 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thanh Hóa 11610 công ty, Huyện Tĩnh Gia 1990 công ty, Huyện Hoằng Hóa 1455 công ty, Huyện Thọ Xuân 1175 công ty, Thành phố Sầm Sơn 1089 công ty, Thị Xã Bỉm Sơn 1063 công ty, ...